Kết quả xổ số điện toán Max 4D

Kỳ vé #00722 | Thứ ba, Ngày 31/08/2021
GiảiKết quảSL giảiGiá trị
Giải nhất00230
Giải nhì581590730
Giải ba107287699420 0
K.Khích 1 0239
K.Khích 2  2337

Kết quả trúng thưởng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng
Giải nhấtGiá trị
Số lượng
Giải nhìGiá trị
Số lượng11
Giải baGiá trị
Số lượng6
Kỳ vé #00721 | Thứ bảy, Ngày 28/08/2021
GiảiKết quảSL giảiGiá trị
Giải nhất56040
Giải nhì669481542
Giải ba492641422695 1
K.Khích 1 6044
K.Khích 2  0453

Kết quả trúng thưởng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng
Giải nhấtGiá trị
Số lượng5
Giải nhìGiá trị
Số lượng14
Giải baGiá trị
Số lượng104
Kỳ vé #00720 | Thứ năm, Ngày 26/08/2021
GiảiKết quảSL giảiGiá trị
Giải nhất51410
Giải nhì278333582
Giải ba841739339726 0
K.Khích 1 1417
K.Khích 2  4160

Kết quả trúng thưởng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng
Giải nhấtGiá trị
Số lượng
Giải nhìGiá trị
Số lượng21
Giải baGiá trị
Số lượng16
Kỳ vé #00719 | Thứ ba, Ngày 24/08/2021
GiảiKết quảSL giảiGiá trị
Giải nhất46291
Giải nhì678849060
Giải ba160563846605 1
K.Khích 1 6295
K.Khích 2  2968

Kết quả trúng thưởng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng
Giải nhấtGiá trị
Số lượng
Giải nhìGiá trị
Số lượng15
Giải baGiá trị
Số lượng115
Kỳ vé #00718 | Thứ bảy, Ngày 21/08/2021
GiảiKết quảSL giảiGiá trị
Giải nhất63930
Giải nhì456230802
Giải ba451467969884 7
K.Khích 1 3932
K.Khích 2  9340

Kết quả trúng thưởng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng
Giải nhấtGiá trị
Số lượng
Giải nhìGiá trị
Số lượng8
Giải baGiá trị
Số lượng5