KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 19/07/2024

Thứ sáuNgày: 19/07/2024
13QE-20QE-1QE-9QE-17QE-4QE-2QE-15QE
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
23877
G.1
86129
G.2
43578
15885
G.3
32084
25652
61324
71720
61436
13632
G.4
0924
5666
2745
9173
G.5
9598
8190
9399
3052
6707
5148
G.6
194
088
792
G.7
39
60
52
22
ChụcĐơn Vị
07
1 
20,2,42,9
32,6,9
45,8
ChụcĐơn Vị
523
60,6
73,7,8
84,5,8
90,2,4,8,9
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 18/07/2024
Thứ nămNgày: 18/07/2024
1QD-13QD-16QD-17QD-3QD-9QD-20QD-19QD
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
12559
G.1
30645
G.2
80705
72880
G.3
70556
30055
15476
13776
52037
33922
G.4
4395
6731
7431
7487
G.5
1392
1973
1714
1977
0669
1729
G.6
849
257
368
G.7
02
44
97
20
ChụcĐơn Vị
02,5
14
20,2,9
312,7
44,5,9
ChụcĐơn Vị
55,6,7,9
68,9
73,62,7
80,7
92,5,7
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 17/07/2024
Thứ tưNgày: 17/07/2024
20QC-13QC-16QC-12QC-10QC-5QC-6QC-3QC
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
54959
G.1
56122
G.2
08873
94181
G.3
33815
02633
37770
24888
74383
61601
G.4
3300
4085
1347
9923
G.5
8985
1417
1636
5062
3791
1252
G.6
825
287
821
G.7
64
24
18
76
ChụcĐơn Vị
00,1
15,7,8
21,2,3,4,5
33,6
47
ChụcĐơn Vị
52,9
62,4
70,3,6
81,3,52,7,8
91
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 16/07/2024
Thứ baNgày: 16/07/2024
18QB-7QB-1QB-2QB-6QB-11QB-9QB-19QB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
79496
G.1
54389
G.2
14879
99309
G.3
86301
02170
09978
47441
83209
10665
G.4
6962
0797
5344
0621
G.5
7766
2189
0312
5850
5003
8386
G.6
359
794
639
G.7
45
12
60
22
ChụcĐơn Vị
01,3,92
122
21,2
39
41,4,5
ChụcĐơn Vị
50,9
60,2,5,6
70,8,9
86,92
94,6,7
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 15/07/2024
Thứ haiNgày: 15/07/2024
5QA-15QA-1QA-16QA-9QA-8QA-11QA-10QA
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
43030
G.1
44299
G.2
00340
25339
G.3
07684
45118
22380
38063
77163
79753
G.4
4649
7841
5946
3334
G.5
6828
9681
9694
2252
3035
5230
G.6
700
124
697
G.7
67
41
66
81
ChụcĐơn Vị
00
18
24,8
302,4,5,9
40,12,6,9
ChụcĐơn Vị
52,3
632,6,7
7 
80,12,4
94,7,9
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 14/07/2024
Chủ nhậtNgày: 14/07/2024
17PZ-20PZ-3PZ-18PZ-6PZ-8PZ-2PZ-13PZ
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
81707
G.1
44574
G.2
72831
05924
G.3
80549
29198
30206
65279
81970
38879
G.4
6754
7163
9094
7920
G.5
7959
6409
5695
0810
4062
5469
G.6
754
323
701
G.7
20
99
33
18
ChụcĐơn Vị
01,6,7,9
10,8
202,3,4
31,3
49
ChụcĐơn Vị
542,9
62,3,9
70,4,92
8 
94,5,8,9
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 13/07/2024
Thứ bảyNgày: 13/07/2024
2PY-6PY-16PY-4PY-5PY-1PY-11PY-9PY
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
83060
G.1
19484
G.2
61514
36996
G.3
86101
19920
67112
39937
28868
49815
G.4
2833
7276
5852
1955
G.5
1033
7782
6976
2853
8265
6672
G.6
365
270
589
G.7
35
84
82
97
ChụcĐơn Vị
01
12,4,5
20
332,5,7
4 
ChụcĐơn Vị
52,3,5
60,52,8
70,2,62
822,42,9
96,7