Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, đặc biệt)

00
   1.11% (9 lượt)
01
   1.60% (13 lượt)
02
   0.99% (8 lượt)
03
   1.36% (11 lượt)
04
   1.11% (9 lượt)
05
   0.62% (5 lượt)
06
   0.86% (7 lượt)
07
   1.23% (10 lượt)
08
   0.49% (4 lượt)
09
   0.86% (7 lượt)
10
   0.62% (5 lượt)
11
   1.11% (9 lượt)
12
   1.11% (9 lượt)
13
   0.74% (6 lượt)
14
   1.11% (9 lượt)
15
   0.62% (5 lượt)
16
   1.48% (12 lượt)
17
   0.62% (5 lượt)
18
   0.99% (8 lượt)
19
   0.74% (6 lượt)
20
   1.48% (12 lượt)
21
   0.86% (7 lượt)
22
   1.36% (11 lượt)
23
   1.48% (12 lượt)
24
   1.11% (9 lượt)
25
   1.11% (9 lượt)
26
   0.99% (8 lượt)
27
   0.99% (8 lượt)
28
   0.99% (8 lượt)
29
   1.36% (11 lượt)
30
   0.37% (3 lượt)
31
   0.99% (8 lượt)
32
   1.23% (10 lượt)
33
   1.11% (9 lượt)
34
   0.62% (5 lượt)
35
   0.86% (7 lượt)
36
   1.48% (12 lượt)
37
   1.11% (9 lượt)
38
   0.37% (3 lượt)
39
   1.36% (11 lượt)
40
   0.62% (5 lượt)
41
   0.99% (8 lượt)
42
   0.86% (7 lượt)
43
   1.11% (9 lượt)
44
   0.62% (5 lượt)
45
   1.60% (13 lượt)
46
   0.99% (8 lượt)
47
   0.62% (5 lượt)
48
   1.11% (9 lượt)
49
   0.99% (8 lượt)
50
   0.74% (6 lượt)
51
   0.49% (4 lượt)
52
   1.60% (13 lượt)
53
   0.86% (7 lượt)
54
   0.74% (6 lượt)
55
   0.86% (7 lượt)
56
   0.74% (6 lượt)
57
   0.74% (6 lượt)
58
   0.49% (4 lượt)
59
   2.22% (18 lượt)
60
   0.86% (7 lượt)
61
   0.74% (6 lượt)
62
   0.74% (6 lượt)
63
   1.36% (11 lượt)
64
   0.62% (5 lượt)
65
   1.36% (11 lượt)
66
   1.60% (13 lượt)
67
   1.11% (9 lượt)
68
   0.74% (6 lượt)
69
   0.74% (6 lượt)
70
   1.23% (10 lượt)
71
   0.62% (5 lượt)
72
   1.23% (10 lượt)
73
   1.11% (9 lượt)
74
   0.49% (4 lượt)
75
   0.74% (6 lượt)
76
   1.85% (15 lượt)
77
   0.99% (8 lượt)
78
   1.23% (10 lượt)
79
   1.23% (10 lượt)
80
   0.99% (8 lượt)
81
   1.36% (11 lượt)
82
   1.36% (11 lượt)
83
   0.74% (6 lượt)
84
   1.23% (10 lượt)
85
   0.86% (7 lượt)
86
   0.74% (6 lượt)
87
   0.49% (4 lượt)
88
   0.49% (4 lượt)
89
   1.73% (14 lượt)
90
   0.74% (6 lượt)
91
   0.37% (3 lượt)
92
   1.11% (9 lượt)
93
   0.49% (4 lượt)
94
   1.48% (12 lượt)
95
   1.11% (9 lượt)
96
   0.99% (8 lượt)
97
   1.23% (10 lượt)
98
   0.74% (6 lượt)
99
   1.48% (12 lượt)
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 20/07/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

52( 4 Lần ) Không tăng
07( 3 Lần )Tăng 2
45( 3 Lần )Tăng 1
77( 3 Lần )Tăng 1
02( 2 Lần )Tăng 1
20( 2 Lần ) Không tăng
22( 2 Lần )Giảm 1
24( 2 Lần )Giảm 1
29( 2 Lần ) Không tăng
31( 2 Lần ) Không tăng
36( 2 Lần ) Không tăng
39( 2 Lần )Tăng 1
60( 2 Lần )Tăng 1
73( 2 Lần )Giảm 1
76( 2 Lần )Giảm 1
90( 2 Lần )Tăng 1
92( 2 Lần ) Không tăng
97( 2 Lần )Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

52 ( 6 Lần ) Không tăng
24 ( 5 Lần ) Không tăng
01 ( 4 Lần ) Không tăng
07 ( 4 Lần )Tăng 2
18 ( 4 Lần )Tăng 1
20( 4 Lần )Giảm 1
22( 4 Lần ) Không tăng
39( 4 Lần )Tăng 1
45( 4 Lần )Tăng 1
59( 4 Lần ) Không tăng
62( 4 Lần )Tăng 1
94( 4 Lần ) Không tăng
97( 4 Lần ) Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp:

45 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
77 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
07 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
36 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
39 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
52 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
60 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
90 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

38      ( 16 ngày )
08      ( 14 ngày )
61      ( 14 ngày )
13      ( 10 ngày )
26      ( 10 ngày )
27      ( 10 ngày )
43      ( 10 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chụcChụcHàng đơn vị
9 Lần 4
07 Lần 0
4 Lần 0
13 Lần 3
8 Lần 5
215 Lần 3
8 Lần 0
33 Lần 3
7 Lần 1
48 Lần 0
9 Lần 0
510 Lần 0
9 Lần 3
67 Lần 0
10 Lần 0
712 Lần 2
7 Lần 4
87 Lần 0
10 Lần 1
99 Lần 1